Kostas Vasileiou

Kostas Vasileiou

Head of Frontend at NEVERBLAND Joined over 9 years ago via an invitation from Simon B.